رفتن به محتوای اصلی
شماره تماس - ارتباط دانشجویان: ۰۹۳۸۰۱۵۱۱۷۱ | ارتباط صنایع: 09392747337 آدرس ایمیل: HOME@shirouyehzad.ir

علی اکبر ابوطالبی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

نگین برجیس

دانشجوی دکتری صنایع مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات

علی جواهری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

سپیده رسولی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

محمدرضا کلینی

کارشناس مهندسی صنایع

 

 

 

برگشت به بالا