رفتن به محتوای اصلی
شماره های تماس:۰۹۳۸۰۱۵۱۱۷۱ - 09392747337 آدرس ایمیل: HOME@shirouyehzad.ir

میربهادرقلی آریانژاد


میربهادرقلی آریانژاد متولد 1330دارای کارشناسی مهندسی علوم فیزیک ازدانشگاه صنعتی شریف درسال1353، کارشناسی ارشد ودکتری تحقیق درعملیات ازدانشگاه کالیفرنیا درلوس آنجلس امریکا درسال1358می باشد. دکتر میربهادر قلی آریا نژاد در سال 1390 دیده از جهان فرو بست.

گروه : فنی و مهندسی

رشته : مهندسی صنایع

اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی :میر بهادرقلی آریا نژاد درسال1330ه. ش. چشم به جهان گشود.

تحصیلات رسمی و حرفه ای : میربهادرقلی آریا نژآد درارای کارشناسی مهندسی علوم فیزیک ازدانشگاه صنعتی شریف درسال1353،وکارشناسی ارشد ودکتری تحقیق درعملیات ازدانشگاه کالیفرنیا ی لس آنجلس درامریکا درسال1358می باشد.

خاطرات و وقایع تحصیل : تحصیل دررشته مهندسی صنایع (تحقیق درعملیات) در آمریکا ازمقاطع مهم زندگی علمی وحرفه ای میر بهادر قلی اریا نژاد بوده است.

فعالیتهای ضمن تحصیل : میر بهادرقلی آریانژاد درحین تحصیل دررشته مهندسی صنایع ، به مطاله تحقیق تالیف وترچمه دراین زمینه نیزمشغول بوده است.

وقایع میانسالی : میربهادرقلی آریانژاد پس ازفراغت ازتحصیل وبازگشت ازامریکا درسال1358، مدتی بعدازبازگشایی دانشگاه ها، به عنوان عضوهیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران استخدام شد.

مشاغل و سمت های مورد تصدی : میر بهادرقلی آریا نژآد عضو هیئت علمی ودانشیاررشته تحقیق درعملیات دردانشکده مهندسی صنایع دردانشگاه علم وصنعت ایران بوده ونیز طرحهای تحقیقاتی بسیاری رابرای راه آهن وزارت راه وترابری انجام داده است.

  سوابق شغلی

 •   مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1383 تا 1390
 •   سر دبیر International Journal of Industrial Engineering ، از 1383 تا 1390
 •   عضو هیات تحریریه International Journal of Engineering Science ، از 1369 تا 1390
 •   عضو هیات تحریریه International Journal of Engineering ، از 1369 تا 1390
 •   دبیر کمیته علمی پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع، سال 1386
 •   ریاست تحصیلات تکمیلی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1364 تا 1378
 •   ریاست دانشکده، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1369 تا 1371

فعالیتهای آموزشی :میر بهادرقلی آریانژاد درزمینه مدل ریاضی تخصصی منابع برای عمران وآبادانی یک شهر، مدل ریاضی حمل ونقل باردرراه آهن ، برنامه ریزی تعمیر ونگهداری شبه مارکوی و دکل دررشته تحقیق درعملیات دردانشکده مهندسی صنایع به تدریس مشغول بوده .

  سوابق تدریس دانشگاهی

  الف) مقطع فوق لیسانس و دکتری:

 •   روش های آماری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   برنامه ریزی تولید پیشرفته، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   تحقیق در عملیات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   برنامه ریزی خطی پیشرفته، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   برنامه ریزی ریاضی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   قابلیت اطمینان، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

  ب) مقطع لیسانس:

 • تحقیق در عملیات 1، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایرانتحقیق در عملیات 2، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   برنامه ریزی تولید، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   تئوری احتمالات و آمار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : میربهادرقلی آریانژآد درکنارتدریس وپژوهش وتالیف آثاری درزمینه مهندسی صنایع وتحقیق درعملیات مشغول بوده .

نمونه ای از این آثار؛ کتاب ” سیستم های تولید سلولی طراحی، برنامه ریزی و کنترل ” بوده که با مشارکت دکتر هادی شیرویه زاد و دکتر رضا دبستانی تدوین شده است.

برای آشنایی با این کتاب می توانید به صفحه تالیفات هادی شیرویه زاد مراجعه و یا برای دسترسی مستقیم بر روی این لینک کلیک نمایید.

عناوین زیر نیز سایر تالیفات استاد مرحوم میربهادر قلی آریا نژاد می باشد:

 •  · Aryanezhad, M.B. , M. T. Taghavi Fard, K. Khalili, “Ant Colony Optimization”, Islamic Azad University Publication, 2008.
 •   · Aryanezhad, M.B. , M. Iran poor, K. Kianfar, B. Naderi, “Inventory Management and Control”, Islamic Azad University Publication, 2008.
 •   · Aryanezhad, M.B. , S. J. Sadjadi, “Operations Research II”, Mir Publication, 4th Edition, 2008.
 •   · Aryanezhad, M.B. , J. Modiri, “Opearions Research”, IUST Publication, 2007.
 •   · Aryanezhad, M.B. , “Production Planning”, Terme Publication, 2003.
 •   · Aryanezhad, M.B. , M. Zahabiyoun, “Probability and Statistics”, IUST Publication, 2002. (Translation)
 •   · Aryanezhad, M.B. , S. J. Sadjadi, “Linear Programming”, IUST Publication, 2000.
 •   · Aryanezhad, M.B. , S. J. Sadjadi, “Advanced Operations Research”, Mir Publication, 1999.
 •   · Aryanezhad, M.B., M. Modaress Yazdi, “Integrated Production Control Systems”, Nashr-e-daneshgahi Publication, 1994. (Translation)

آرا و گرایشهای خاص : میر بهادرقلی آریانژاد به برنامه ریزی خطی والگو تیم کارماری ، برنامه ریزی تولید ، احتمالات وآمارکاربردی و کنترل تولید جامع در رشته تحقیق درعملیات علاقمند است و در این زمینه تالیفاتی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا